28 Ekim 2008 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27038

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                T.C.

           BAŞBAKANLIK                                                                                                                    27 Ekim 2008

  B.02.0.PPG.0.12-305-12870

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Dünya Enformasyon ve Haberleşme Zirvesine katılmak üzere; 28 Ekim 2008 tarihinde Kore Cumhuriyeti’ne gidecek olan Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM’ın dönüşüne kadar Ulaştırma Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                                  Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                          27 Ekim 2008

B.01.0.KKB.01-06-308-2008-681

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 27/10/2008 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-12870 sayılı yazınız.

             Dünya Enformasyon ve Haberleşme Zirvesine katılmak üzere, 28 Ekim 2008 tarihinde Kore Cumhuriyeti’ne gidecek olan Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM’ın dönüşüne kadar Ulaştırma Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI