12 Ekim 2008 Tarihli ve 27022 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2008/14123     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan “Sağlık Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma”nın Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Dışişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanı Beşir ATALAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Ulaştırma Bakanlığına, Çevre ve Orman Bakanı Veysel EROĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—   İller Bankası Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Eğitim-Öğrenim ve Sınav Yönetmeliği