5 Ekim 2008 Tarihli ve 27015 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

— Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Çocuk Evleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

— Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

— Bahçeşehir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

— Bahçeşehir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği