3 Ekim 2008 Tarihli ve 27013 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım EKREN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati YAZICI’ya, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Devlet Bakanı Mustafa Said YAZICIOĞLU’na, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Çevre ve Orman Bakanı Veysel EROĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Dışişleri Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

— Devlet ve Maliye Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

— Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Maden Mühendisleri Odası Maden Üretim Faaliyetleri ve/veya Bu Faaliyetlere Dayalı Olarak Üretim Yapılan Tesislerde Sorumlu Müdür Yetkilendirme Yönetmeliği

— Bahçeşehir Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

— İstanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetim Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

— Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Öğretim Üyelerinin Akademik Giysileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik