29 Eylül 2008 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27012 (2. Mükerrer)

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU YEDEK ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

             Cumhurbaşkanlığından:

             Karar Sayısı : 2008/74

             Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Yedek Üyeliğine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi ile 159 uncu maddesi ve 2461 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun 5 ve 6 ncı maddeleri gereğince, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından, Yargıtay Üyesi Feyzi ALTINOK seçilmiştir.

30/9/2008

                                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI