10 Eylül 2008 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26993

YÖNETMELİK

             Düzce Üniversitesinden:

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR

YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 10/7/2008 tarihli ve 26932 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Düzce Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 29 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "(4) Bir dersten başarılı olmak için, dersin başarı notunun en az DD veya daha yukarı olması gerekir. Yukarıda yer alan tabloda AA, BA, BB, CB, CC notları şartsız başarılı notlarıdır. DC ve DD notları ise şartlı başarılı notlarıdır. Bir öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için, AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir."

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik 28/8/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Düzce Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazetenin

Tarihi

Sayısı

10/7/2008

26932