12 Temmuz 2008 Tarihli ve 26934 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

TBMM KARARI

924   CHP Genel Sekreterinin Yasa Dışı Dinlendiği İddiasının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2008/13861 İstanbul İlinde İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu, Nevşehir İli Ürgüp İlçesinde Kapadokya Meslek Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

 

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati YAZICI’ya, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım EKREN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

— Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinde Bağımsız Denetim Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

— Sigortacılık Bağımsız Denetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik

— İhracat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

— Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 56)

— Ticari Kiralama Yoluyla Yapılacak İhracata İlişkin Tebliğin (Tebliğ No: İhracat 2006/3) Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ (No: İhracat 2008/9)

— Takas Veya Bağlı Muamele Yoluyla Yapılacak İhracata İlişkin Tebliğin (Tebliğ No: İhracat 2006/4) Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ (No: İhracat 2008/10)

— Transit Ticarete İlişkin Tebliğin (Tebliğ No: İhracat 2006/6) Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ (No: İhracat 2008/11)

— Bedelsiz İhracata İlişkin Tebliğ (No: İhracat 2008/12)