5 Temmuz 2008 Tarihli ve 26927 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2008/13809     Beykent Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak İletişim Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2008/13816     Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

 

YER ADININ DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KARAR

—   Sakarya İli Adapazarı Merkez İlk Kademe Belediyesinin İsminin “Adapazarı” Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—   Dış Proje Kredilerinin Dış Borç Kaydı, Bütçeleştirilmesi ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—   Dış Proje Kredilerinin Dış Borç Kaydına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

—   Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik

—   Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—   Kamu Görevlileri Sendikaları ve Konfederasyonlarının Üye Sayılarının Tespitine İlişkin Tebliğ

—   İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/46)

—   İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/47)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2005/15, K: 2008/2 Sayılı Kararı (24/6/1995 Tarihli ve 556 Sayılı Kanun ile İlgili)

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2004/90, K: 2008/78 Sayılı Kararı (6/10/1983 Tarihli ve 2911 Sayılı Kanun ile İlgili)

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2006/109, K: 2008/82 Sayılı Kararı (17/9/2004 Tarihli ve 5234 Sayılı Kanun ile İlgili)

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2004/1, K: 2008/106 Sayılı Kararı (3/12/2003 Tarihli ve 5005 Sayılı Kanun ile İlgili)

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2008/33, K: 2008/113 Sayılı Kararı (13/3/2008 Tarihli ve 5749 Sayılı Kanun ile İlgili)

 

YARGITAY KARARI

—   Yargıtay 18.Hukuk Dairesine Ait Karar