4 Haziran 2008 Tarihli ve 26896 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2008/13728    Kamu İdaresi Sağlık Hizmeti Sunucuları Dışındaki Vakıf Üniversiteleri Dahil Sözleşmeli Sağlık Hizmeti Sunucuları Tarafından, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca Belirlenen Sağlık Hizmetleri Bedeline Ek Olarak Alınabilecek İlave Ücretin Belirlenmesine İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Devlet Bakanı Mustafa Said YAZICIOĞLU’na, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım EKREN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Çevre ve Orman Bakanlığına, Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Nafız ÖZAK’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Ulaştırma Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

—   İçişleri ve Millî Eğitim Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİK

—   İl Özel İdarelerinde Geçici İş Pozisyonlarında İşçi Çalıştırılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—   Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 383)

—  Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar İçin Yapılacak Merkezi Sınava Girecekler ile Eğitim Düzeyleri İtibarıyla Merkezi Sınav Dışında Kalanlar ve Bunların İşe Yerleştirilmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

—   2008 Yılı Nisan Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

—   2008 Yılı Nisan Ayında Yabancı Sermayeli Firmaların Yatırımları İçin Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi