3 Haziran 2008 Tarihli ve 26895 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Köksal TOPTAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati YAZICI’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkerenin İptaline Dair Tezkere

—   Dışişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanı Beşir ATALAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN’e, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL’ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Devlet Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’e, DevletBakanı Nimet ÇUBUKÇU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Maliye Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—   Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

 

GENELGE

—   Tek Adımda Yatırım Bürosu ile İlgili 2008/10 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

TEBLİĞLER

—   Gümrük Vergisi Askıya Alınması ve Avrupa Birliği Tarafından Tarife Kontenjanı Açılması Planlanan Ürünlere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2008/26)

—   Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2008/36)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2003/1 (Değişik İşler), K: 2008/2 Sayılı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2003/2 (Değişik İşler), K: 2008/3 Sayılı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2002/106, K: 2008/51 Sayılı Kararı (10/8/1993 Tarihli ve 491 Sayılı KHK'de Değişiklik Yapan 14.6.2000 Tarihli ve 602 Sayılı KHK ile İlgili)

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2007/92, K: 2008/85 Sayılı Kararı (10/6/2004 Tarihli ve 5188 Sayılı Kanun ile İlgili)

 

YARGITAY KARARI

—   Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar