3 Haziran 2008 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26895

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

           BAŞBAKANLIK                                                                                                                2 Haziran 2008

   B.02.0.PPG.0.12-305-6394

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 3 Haziran 2008 tarihinde Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi GÜLER’in dönüşüne kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                            Başbakan

—————

                         T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                      2 Haziran 2008

B.01.0.KKB.01-06-170-2008-370

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 2/6/2008 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-6394 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 3 Haziran 2008 tarihinde Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi GÜLER’in dönüşüne kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI