3 Haziran 2008 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26895

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

           BAŞBAKANLIK                                                                                                                2 Haziran 2008

   B.02.0.PPG.0.12-305-6393

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 3 Haziran 2008 tarihinde Fransa’ya gidecek olan Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN’ın dönüşüne kadar Maliye Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                            Başbakan

—————

                         T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                      2 Haziran 2008

B.01.0.KKB.01-06-169-2008-369

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 2/6/2008 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-6393 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 3 Haziran 2008 tarihinde Fransa’ya gidecek olan Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN’ın dönüşüne kadar Maliye Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI