3 Haziran 2008 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26895

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

           BAŞBAKANLIK                                                                                                                2 Haziran 2008

   B.02.0.PPG.0.12-305-6390

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 2 Haziran 2008 tarihinden itibaren Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Estonya’ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanı Beşir ATALAY’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                            Başbakan

—————

                         T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                      2 Haziran 2008

B.01.0.KKB.01-06-166-2008-366

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 2/6/2008 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-6390 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 2 Haziran 2008 tarihinden itibaren Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Estonya’ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanı Beşir ATALAY’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI