3 Haziran 2008 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26895

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

           BAŞBAKANLIK                                                                                                                2 Haziran 2008

   B.02.0.PPG.0.12-305-6392

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 3 Haziran 2008 tarihinde Japonya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU’nun vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                            Başbakan

—————

             T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                      2 Haziran 2008

B.01.0.KKB.01-06-168-2008-368

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 2/6/2008 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-6392 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 3 Haziran 2008 tarihinde Japonya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU’nun vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI