3 Haziran 2008 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26895

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

           BAŞBAKANLIK                                                                                                                2 Haziran 2008

   B.02.0.PPG.0.12-305-6389

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             İLGİ  :  a) 30/5/2008 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-6344 sayılı yazımız.

                         b) 30/5/2008 tarihli ve B.01.0.KKB.01-06-164-2008-363 sayılı yazınız.    

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 2 Haziran 2008 tarihinde İtalya’ya gidecek olan Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in dönüşüne kadar Tarım ve Köyişleri Bakanlığına Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU’nun vekalet etmesi, ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

             Ancak Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER, program değişikliği nedeniyle İtalya’ya gidemediğinden, ilgi (b) yazının işlemden kaldırılmasını yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                            Başbakan

—————

             T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                      2 Haziran 2008

B.01.0.KKB.01-06/C-8-2008-365

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ  :  (a) 30/5/2008 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-6344 sayılı yazınız.

                         (b) 30/5/2008 tarihli ve B.01.0.KKB.01-06-164-2008-363 sayılı yazımız.  

                         (c) 2/6/2008 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-6389 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 2 Haziran 2008 tarihinde İtalya’ya gidecek olan Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in dönüşüne kadar; Tarım ve Köyişleri Bakanlığına Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU’nun vekalet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

             Ancak Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in, program değişikliği nedeniyle İtalya’ya gidemediği ilgi (c) yazıdan anlaşıldığı için, ilgi (b) yazının işlemden kaldırılması uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI