3 Haziran 2008 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26895

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                          T.C.

        CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                     2 Haziran 2008

B.01.0.KKB.01-06/B-10-2008-362

BAŞBAKANLIĞA

             3-8 Haziran 2008 tarihlerinde Japonya’ya resmi ziyarette bulunacağımdan, dönüşüme kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106 ncı maddesi uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Köksal TOPTAN vekâlet edecektir.

             Gereğini rica ederim.

                                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI