2 Haziran 2008 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26894

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

           BAŞBAKANLIK                                                                                                                30 Mayıs 2008

   B.02.0.PPG.0.12-305-6344

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 2 Haziran 2008 tarihinde İtalya’ya gidecek olan Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in dönüşüne kadar Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU’nun vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                            Başbakan

—————

                         T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                      30 Mayıs 2008

B.01.0.KKB.01-06-164-2008-363

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 30/5/2008 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-6344 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 2 Haziran 2008 tarihinde İtalya’ya gidecek olan Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in dönüşüne kadar Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU’nun vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI