29 Mayıs 2008 Tarihli ve 26890 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2008/13626     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili (Kotdivuar) Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan “Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmaları”nın Onaylanması Hakkında Karar

2008/13638     İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi Kurulmasına İlişkin Tercihli Tarife Düzenlemesi Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Kültür ve Turizm Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARI

—   Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Metin Lütfi BAYDAR’ın Yeniden Atanmasına Dair Karar (No: 2008/22)

 

YÖNETMELİKLER

—   Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

—   Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—   Mecburi Standard Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2008/8)

—   Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (No: 2008-32/35)

—   Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi İptaline İlişkin Tebliğ (No: 2008/39)

—   Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri) (Seri No: 1)

 

KARAR

—   2008-2009 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı (No: 7)