10 Mayıs 2008 Tarihli ve 26872 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2008/13518     Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

2008/13520     Kültür ve Turizm Bakanlığının Doğrudan Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı Olarak “Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu Müdürlüğü” Kurulması Hakkında Karar

2008/13522     Çevre ve Orman Bakanlığının Doğrudan Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı Olarak İstanbul İlinde Marmara Temiz Hava Merkezi Müdürlüğünün Kurulması Hakkında Karar

2008/13532     Türkiye ile İspanya Arasında Karşılıklı Olmak Koşulu ile Türkiye’deki Diplomatik ve Konsüler Temsilciliklere Sürekli Göreve Atanan Diplomatik ve Hizmet Pasaportu Hamili İspanyol Vatandaşlarına Vize Muafiyeti Sağlanması Hakkında Karar

2008/13538     Oripavine (6, 7, 8, 14-Tetradehydro-4,5a-epoxy-6-methoxy-17-methyl-morphinan-3-ol ya da 3-O-demethyl-thebaine) İsimli Maddenin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun Hükümlerine Tabi Tutulması Hakkında Karar

2008/13539     3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uyarınca “Uygulama Alanı” İlan Edilen Şanlıurfa İlinde Bazı Yerleşim Yerlerinin Ana Köyden Ayrılarak Bağımsız Köy Haline Getirilmeleri Hakkında Karar

2008/13567     Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2008/13571   Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Tabi Olarak Görev Yapan Personele, 2008 Yılında Fazla Çalışma Ücreti Ödenmesi Hakkında Karar

 

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI

—   Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

 

YÖNETMELİKLER

2008/13593     Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Kilis 7 Aralık Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—   Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Statüsüne İlişkin İhracat: 2004/4 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

—   2008 Yılı Nisan Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

—   2008 Yılı Nisan Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

—   2008Yılı Nisan Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

—   2008 Yılı Nisan Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

—   Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

—   Re’sen İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

—   Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi