24 Nisan 2008 Tarihli ve 26856 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUN

5753  Artvin İli Yusufeli İlçesinin Merkezinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

ATAMA KARARLARI

— Başbakanlık ile Millî Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Tarım ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret, Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

SINIR TESPİT KARARLARI

— İçişleri Bakanlığına Ait 2 Adet Sınır Tespit Kararı

 

YÖNETMELİKLER

— Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Yönetmeliği

— Anadolu Üniversitesi Yandal Programı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Düzce Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

— Ordu Üniversitesi Öğrenci Yurtları Yönetmeliği

 

GENELGE

— Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Sosyal Tesisleri ile İlgili 2008/5 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

TEBLİĞLER

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/36)

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/37)

— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 22/4/2008 Tarihli ve 2008/23 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

— Anayasa Mahkemesinin E: 2004/93, K: 2008/73 Sayılı Kararı (13/10/1983 Tarihli ve 2918 Sayılı Kanun ile İlgili)

 

YARGITAY KARARLARI

— Yargıtay 2. ve 18. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar