5 Mart 2008 Tarihli ve 26807 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2008/13261    Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Moldova Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Arasında İmzalanan İşbirliği Programı'nın Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2008/13223     İthalatta Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Mustafa Said YAZICIOĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkerenin İptaline Dair Tezkere

—   Dışişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanı Beşir ATALAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—   Selçuk Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Sanayi Rekabet Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—   Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2008/5)

—   Türk Gıda Kodeksi Tahin Helvası Tebliği (No: 2008/6)

—   Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemeler Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2008/7)

—   Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemelerin Bileşenlerinin Migrasyon Testinde Kullanılan Gıda Benzerleri Listesi Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2008/8)

—   Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Kökenli Gıdalarda Veteriner İlaçları Maksimum Kalıntı Limitleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2008/9)

—   Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tarife ve Talimat

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2002/3 (Değişik İşler), K: 2006/2 Sayılı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2002/4 (Değişik İşler), K: 2006/3 Sayılı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2002/5 (Değişik İşler), K: 2006/4 Sayılı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2002/9 (Değişik İşler), K: 2006/5 Sayılı Kararı