23 Şubat 2008 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26796

YÖNETMELİK

Süleyman Demirel Üniversitesinden:

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 29/8/2004 tarihli ve 25568 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Süleyman Demirel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Derslerini tamamlamak isteyen öğrenciler ile not yükseltmek amacıyla ders tekrar etmek isteyen öğrencilerin ders yükleri, danışmanın önerisi ve bölüm başkanının onayı ile bulundukları yarıyılda toplam 36 saati aşmayacak şekilde artırılabilir."

             "GNO’su 1.80’den az olan öğrencilerin ders yükleri artırılamaz. Ancak, 2547 sayılı Kanunda belirtilen azami öğrenim sürelerinin son yarıyılında bulunan öğrencilerin ders yükü, not ortalamasına bakılmadan danışmanın önerisi ve bölüm başkanının onayı ile artırılabilir."

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 22 – GNO’su en az 2.00 olan öğrenci herhangi bir dersinin (FF), (FD), (NA) veya (K) olmaması koşulu ile başarılı sayılır. GNO’su 2.00’ın altında olan öğrenci başarısız sayılır.

             Başarısız durumda olan öğrenciler, danışmanın önerisi ve bölüm başkanının onayı ile (DC) ve (DD) notu aldıkları dersleri tekrar edebilir."

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü yürütür.