23 Şubat 2008 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26796

ATAMA KARARLARI

             Maliye Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2008/9820

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına aynı yer Daire Başkanı Abdurrahman MADAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

22/2/2008

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

 

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                            K. UNAKITAN

                              Başbakan                                                         Maliye Bakanı

—— • ——

             Millî Eğitim Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2007/9482

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Personel Genel Müdür Yardımcılığına Bekir ERDOĞAN’ın atanması, 657 sayılı Kanun’un 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür.

22/2/2008

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

 

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                        Doç. Dr. H. ÇELİK

                              Başbakan                                                     Millî Eğitim Bakanı

—— • ——

             Millî Eğitim Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2008/9822

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli Sivas Millî Eğitim Müdürlüğüne, Aydın Millî Eğitim Müdürü Ali Murat TANER’in atanması 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür.

22/2/2008

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

 

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                        Doç. Dr. H. ÇELİK

                              Başbakan                                                     Millî Eğitim Bakanı

—— • ——

             Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2008/9837

             1 – Bakanlık Müşaviri Necdet SEYFE’nin başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

             Bu suretle boşalan 1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Orhan EROĞLU’nun atanması,

             657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

22/2/2008

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

 

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                               F. N.ÖZAK

                              Başbakan                                              Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

             Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2008/9845

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi 1. Hukuk Müşavirliğine, Mahmut BALLI’nın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 68 (B) ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

22/2/2008

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

 

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                                F. ÇELİK

                              Başbakan                                        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

—— • ——

             Çevre ve Orman Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2008/9847

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Cafer UZUNPINAR’ın atanması,

             657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

22/2/2008

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

 

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                              V. EROĞLU

                              Başbakan                                                 Çevre ve Orman Bakanı

—— • ——

             Çevre ve Orman Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2008/9848

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3000 ek göstergeli Sinop Orman Bölge Müdürlüğüne Yılmaz ÖZCAN’ın atanması, 657 sayılı Kanun’un 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

22/2/2008

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

 

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                              V. EROĞLU

                              Başbakan                                                 Çevre ve Orman Bakanı