22 Şubat 2008 Tarihli ve 26795 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

— Başbakanlık,  Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı, Tarım ve Köyişleri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

— Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Hacettepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Mersin Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

KURUL KARARI

— Devlet Muhasebesi Standardı 1 (DMS 1) Mali Tabloların Sunulması

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

DANIŞTAY KARARI

— Danıştay İkinci Daire Başkanlığına Ait Kararlar