22 Ocak 2008 Tarihli ve 26764 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Rahatsızlığı Sebebiyle İstirahatli Bulunan Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN’e Vekâlet Etmesi Uygun Görülen Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM 22-27 Ocak 2008 Tarihleri Arasında Yurt Dışına Çıkacağından Dönüşüne Kadar Devlet Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Ulaştırma Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

— Adalet, Millî Eğitim, Sağlık ile Ulaştırma Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİK

2007/13058 Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Alım-Satım-Kiralama ve Kiraya Verme İhale Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

— Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 380)

— 2007 Yılı Aralık Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

— 2007 Yılı Aralık Ayına Ait Belgeler ve Yararlandırılan Teşvik Unsurları Listesi

— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2006/13 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2006/18 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2007/13 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2007/16 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2007/18 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2008/1)

— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2008/2)

— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2008/3)

— Kamu İhale Tebliği (No: 2008/1)

 

KURUL KARARLARI

— Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 17/1/2008 Tarihli ve 2441 Sayılı Kararı

— Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 17/1/2008 Tarihli ve 2452 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

— Anayasa Mahkemesinin E: 2002/35, K: 2007/95 Sayılı Kararı (27/1/2000 Tarihli ve 4502 Sayılı, 5/4/1983 Tarihli ve 2813 Sayılı Kanunlar ile İlgili)