18 Ocak 2008 Tarihli ve 26760 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU’ya, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

DANIŞTAY ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

—  Danıştay Üyeliğine, Merkez Valisi Mevlüt ÇETİNKAYA’nın Seçilmesine Dair Karar (No: 2008/1)

 

ATAMA KARARLARI

—  Karabük Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Burhanettin UYSAL'ın Atanmasına Dair Karar (No: 2008/2)

—  Bayındırlık ve İskan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

—  Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Sebze Tohum Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliği

—  Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Kürek Federasyonu Hakem Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Kürek Federasyonu Yarışma Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Halk Oyunları Hakem,Gözlemci ve Saha Komiseri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Halk Oyunları Yarışma Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Basketbol Yarışma, Disiplin ve Hakem Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Karate Hakem Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Karate-Do Kyu ve Dan Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YARGITAY KARARLARI

—  Yargıtay 18.Hukuk Dairesine Ait Kararlar