17 Ocak 2008 Tarihli ve 26759 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—   Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği

—   Yemeklik Tane Baklagil ve Yem Bitkileri Tohum Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliği

—   Pancar Tohumluğu Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliği

—   Patates Tohumluğu Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliği

—   Tahıl Tohumu Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliği

—   Sebze Fidesi Üretim ve Pazarlaması Yönetmeliği

—   Yağlı, Lifli, Tıbbi ve Aromatik Bitki Tohumu Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliği

—   Meyve/Asma Fidan ve Üretim Materyali Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliği

—   Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği

—   Motorlu Araçlar ve Römorklarının Yakıt Depoları ve Arka Koruma Donanımlarına Dair Tip Onayı Yönetmeliği (70/221/AT)

—   Motorlu Araçlar ve Römorklarının Isıtma Sistemleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (2001/56/AT)

 

TEBLİĞLER

—   2821 Sayılı Sendikalar Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2008 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ

—   Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin İthalinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

—   Yurt İçinde Üretilen Bazı Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçinde Satışında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2004/79, K: 2007/6 Sayılı Kararı (23/7/2004 Tarihli ve 5216 Sayılı Kanun ile İlgili)