10 Ocak 2008 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26752

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ

(SIRA NO: 1)

 

1 – 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 212 nci maddesine dayanılarak hazırlanan ve 19/11/1986 tarih ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde, yemek bedelinin bütçeden karşılanmayan kısmının yemek yiyenlerden alınacağı hükme bağlanmış bulunmaktadır.

Bu çerçevede, öğle yemeği servisinden faydalanan memurlardan 15/1/2007-14/01/2008 tarihleri arasında alınacak yemek bedelleri 12/1/2007 tarihli ve 26401 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (1) Sıra No'lu 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğiyle belirlenmişti. Bu bedellerin yerine 2008 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olanlardan en az aşağıda belirlenen tutarlar üzerinden günlük yemek bedeli alınması uygun görülmüştür.

Memurlardan;

15/1/2008 tarihinden 14/1/2009 tarihine kadar

1)

Ek göstergesiz görevlerde bulunanlardan

0,72 YTL

2)

1100'e kadar (1100 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan

1,17 YTL

3)

2200'e kadar (2200 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan

1,41 YTL

4)

3600'e kadar (3600 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan

1,80 YTL

5)

4800'e kadar (4800 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan

2,36 YTL

6)

4800'den daha yüksek ek göstergeli görevlerde bulunanlardan

2,60 YTL

Sözleşmeli personelden;

15/1/2008 tarihinden 14/1/2009 tarihine kadar

1)

Aylık brüt sözleşme ücretleri 1.275 YTL kadar (1.275 YTL dahil) olanlardan

0,89 YTL

2)

Aylık brüt sözleşme ücretleri 2.250 YTL kadar (2.250 YTL dahil) olanlardan

1,41 YTL

3)

Aylık brüt sözleşme ücretleri 3.150 YTL kadar (3.150 YTL dahil) olanlardan

2,49 YTL

4)

Aylık brüt sözleşme ücretleri 3.150 YTL üzerinde olanlardan

3,11 YTL

 

2 – Bu uygulamaya 15/1/2008 tarihinde başlanacaktır.

3 – Kuruluşlar hizmetlerinin özelliği, yemek maliyetleri ve yemek servisinin farklı mahallerde daha iyi şartlarda sunulması gibi hususları dikkate alarak belirtilen miktarların üzerinde yemek bedeli tespit edebileceklerdir.

4 – Bu Tebliğe, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri, döner sermayeli kuruluşlar ve fonlar ile diğer kamu idareleri uyacaklardır.

Tebliğ olunur.