30 Kasım 2007 Tarihli ve 26716 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2007/12764  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Eğitim, Kültür, Bilim ve Basın-Yayın Alanlarında 2007-2008 Yıllarına İlişkin Uygulama Programı’nın Onaylanması Hakkında Karar

2007/12777  Türkiye Cumhuriyeti-Polonya Cumhuriyeti Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar

 

ATAMA KARARLARI

2007/12859  Bazı Valiliklere Yapılan Atamalar Hakkında Karar

— Kültür ve Turizm Bakanlığına Ait Atama Kararı

 

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI

— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

 

YÖNETMELİKLER

— İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

— Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

GENELGE

— İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti ile İlgili 2007/32 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

TEBLİĞ

— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2007/33)