30 Ekim 2007 Tarihli ve 26685 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2007/12673 Türk-Bulgar Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Komitesi 17. Dönem Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

— 5607Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Kaçak Eşya Yakalanması Halinde Muhbir ve El Koyanlara İkramiye Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

— Artvin Çoruh Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği