27 Eylül 2007 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26656

TEBLİĞ

Sağlık Bakanlığından:

BEŞERİ İLAÇLARIN FİYATLANDIRILMASI HAKKINDA TEBLİĞDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

 

             MADDE 1 – 22/9/2007 tarihli ve 26651 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beşeri İlaçların Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yayımlanmasından sonra geçerli olacak Dönemsel Avro Değeri,Fiyat Değerlendirme Komisyonu olağanüstü toplantısı ile belirlenir. Dönemsel Avro Değeri belirleninceye kadar, yürürlükten kaldırılan 2004/6781 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde belirlenmiş olan Dönemsel Avro Değeri geçerlidir.”

             MADDE2 – Bu Tebliğ 1 Ağustos 2007 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Tebliği Sağlık Bakanlığı yürütür.