28 Ağustos 2007 Tarihli ve 26627 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

ATAMA KARARLARI

— Başbakanlığa Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

— Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

— Millî Eğitim Bakanlığı Spor Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği

— Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programlarının Desteklenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programları Kapsamında Yatırımcılar Tarafından Yapılacak Hibe Başvurularının Desteklenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Ölçü ve Ölçü Aletleri Tip Onay Belgesi Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞ

— Kızartma Amacıyla Kullanılan Katı ve Sıvı Yağların Kontrol Kriterleri Tebliği (No: 2007/41)

 

Tıklayınız


28/8/2007 tarihli ve 26627 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de; Kayseri Milletvekili Abdullah GÜL'ün Cumhurbaşkanı Seçildiğine Dair 28/8/2007 tarihli ve 898 sayılı TBMM Kararı ile Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi yayımlanmıştır