11 Ağustos 2007 Tarihli ve 26610 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

TBMM KARARI

896   Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, Zonguldak Milletvekili Köksal TOPTAN’ın Seçildiğine Dair Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2007/12474    Türkiye-Senegal Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Komisyonu 1. Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2007/12496    Gümüşhane İli, Merkez İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan, Koza Altın İşletmeleri A.Ş. Uhdesindeki İR: 4176 Sayılı Maden Sahasında Yapılacak Üretim Faaliyetleri ile Üretim Sonrası Tesisler İçin Gerekli Olan, Kamulaştırılması İçin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca Kamu Yararı Kararı Verilen Ada ve Parsel Numaraları Gösterilen Alanların Adı Geçen Bakanlık Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2007/12509    2007 Yılı Yatırım Programının Belirtildiği Şekilde Düzeltilmesi Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

2007/12483    Türkiye Elektrik Üretim İletim Anonim Şirketi ve Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Dışındaki Kuruluşlara Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi Kurma ve İşletme İzni Verilmesi Esaslarını Belirleyen Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

—   Jandarma Kantin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Hayvanat Bahçelerinin Kuruluşu ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 

DÜZELTME   (Telekomünikasyon Kurumuna Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Yapılan Değişiklik ile İlgili)