7 Ağustos 2007 Tarihli ve 26606 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU’NUN KURULMASINA DAİR İŞLEM

—  Bakanlar Kurulu’nun Yeniden Kurulması İçin, İstanbul Milletvekili ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip ERDOĞAN’ın Görevlendirilmesine Dair Tezkere

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2007/12456    Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim, Kurs ve Seminerlerde Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hususların Tespitine İlişkin Karar

2007/12470    Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesinin 12.000.000 YTL Olan Sermayesinin 15.000.000 YTL’ye Çıkarılması Hakkında Karar

2007/12477    Tarımsal Kuraklıkla Mücadele ile Kuraklık Yönetimi Çalışmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar

 

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

—  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca, Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk ve Ceza Bölümleri Asıl ve Yedek Üyeliklerine Seçilenler Hakkında Karar (No: 347)

 

YÖNETMELİKLER

—  Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelik

—  Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelik

—  Futbolda Müşterek Bahis Oyunları İsim Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—  Bozok Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

 

KURUL KARARI

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 2/8/2007 Tarihli ve  2262 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2007/72, K: 2007/68 Sayılı Kararı (5678 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile İlgili)