7 Ağustos 2007 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26606

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

             Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:

             K. Tarihi  :  24/7/2007

             K.No          :  347

             “Uyuşmazlık Mahkemesi hukuk bölümü asıl üyeliklerine Yargıtay Üyeleri Mustafa KICALIOĞLU ile Mahmut BİLGEN, Danıştay Üyeleri Habibe ÜNAL ile O.Cem ERBÜK,

             Ceza bölümü asıl üyeliklerine Yargıtay Üyeleri Rıdvan ALTUN, Sezai AKBULUT ile Ramazan ÖZKEPİR,

             Hukuk bölümü yedek üyeliklerine Yargıtay Üyeleri Erdoğan BUYURGAN ile Ramazan TUNÇ, Danıştay Üyeleri Ayper GÖKTUNA ve Nüket YOKLAMACIOĞLU,

             Ceza bölümü yedek üyeliklerine Yargıtay Üyeleri Mehmet MUTLU, Şule BAŞOĞLU ile Nuray TAŞÇIOĞLU DURANOĞLU 2247 sayılı Yasa’nın 4 üncü maddesi ile aynı Yasanın 2592 sayılı Yasa ile değişik 2 nci maddesinin 6 ve 7 nci fıkraları gereğince seçilmişlerdir.”