26 Mayıs 2007 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26533

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

           BAŞBAKANLIK                                                                                                                 25 Mayıs 2007

   B.02.0.PPG.0.12-305-6432

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 26 Mayıs 2007 tarihinde Gürcistan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Ulaştırma Bakanı İsmet YILMAZ’ın dönüşüne kadar Ulaştırma Bakanlığına, Adalet Bakanı Fahri KASIRGA’nın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                               Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                             Başbakan

—————

                         T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                       25 Mayıs 2007

B.01.0.KKB.01-06-119-2007-390

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 25 Mayıs 2007 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-6432 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 26 Mayıs 2007 tarihinde Gürcistan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Ulaştırma Bakanı İsmet YILMAZ’ın dönüşüne kadar; Ulaştırma Bakanlığına, Adalet Bakanı Fahri KASIRGA’nın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                  Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI