26 Mayıs 2007 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26533

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

           BAŞBAKANLIK                                                                                                                 25 Mayıs 2007

   B.02.0.PPG.0.12-305-6431

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 26 Mayıs 2007 tarihinden itibaren Malezya ve Singapur’a gidecek olan Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN’ın dönüşüne kadar Maliye Bakanlığına,Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                               Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                              Başbakan

—————

                         T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                       25 Mayıs 2007

B.01.0.KKB.01-06-118-2007-389

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 25 Mayıs 2007 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-6431 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 26 Mayıs 2007 tarihinden itibaren Malezya ve Singapur’a gidecek olan Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN’ın dönüşüne kadar; Maliye Bakanlığına,Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                  Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI