26 Mayıs 2007 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26533

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

           BAŞBAKANLIK                                                                                                                 25 Mayıs 2007

   B.02.0.PPG.0.12-305-6430

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 26 Mayıs 2007 tarihinde Gürcistan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL’ün dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına,Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL’ün vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                               Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                             Başbakan

—————

                         T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                       25 Mayıs 2007

B.01.0.KKB.01-06-117-2007-388

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 25 Mayıs 2007 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-6430 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 26 Mayıs 2007 tarihinde Gürcistan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL’ün dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına,Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL’ün vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                  Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI