18 Nisan 2007 Tarihli ve 26497 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2007/11933  Bazı Belediye Uzlaşma Komisyonu Kararlarında Düzeltme Yapılması Hakkında Karar

2007/11943 İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler Teminat Havuzunun, Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler Teminat Havuzunun, Konut Finansmanı Fonunun, Varlık Finansmanı Fonunun ve Yatırım Fonunun Net Varlık Değerleri Üzerinden Hesaplanacak Kayda Alma Ücretine İlişkin Karar

2007/11944  Başbakanlığa Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

 

YÖNETMELİKLER

— Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Yönetmeliği

— Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Uçak Pilotu Lisans Yönetmeliğinde (SHY-1) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programı Çerçevesinde Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Yönetmeliği

— Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programı Çerçevesinde Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

— Mezbaha ve Kombinalarda Sağlıklı Üretimi Teşvik Amacıyla Çalışacak Veteriner Hekimlerin Desteklenmesine Dair Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

— Yüksek Yoğunluklu Tadlandırıcıların İthaline İlişkin 2007/4 Sayılı İthalat Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

— Revize Edilen TS34 Turunçgiller, TS 184 Armut, TS 792 Erik, TS 1073 Kavun, TS 1132 Karpuz ve TS1898 Yazlık Kabak Standartlarının Dış Ticarette Zorunlu Uygulamaya Konulmasına İlişkin Tebliğ (No: 2007/34)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

— Anayasa Mahkemesinin E: 2004/107, K: 2007/15 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı (4/11/2004 Tarihli ve 5253 Sayılı Kanun ile İlgili)

— Anayasa Mahkemesinin E: 2007/17, K: 2007/16 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı (26/12/2006 Tarihli ve 5565 Sayılı Kanun ile İlgili)