11 Nisan 2007 Tarihli ve 26490 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAŞKA BİR GÖREVE ATANMAK ÜZERE GÖREVDEN ALMA KARARI

—  Sanayi ve Ticaret Bakanlığına Ait Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Başbakanlık Merkez Teşkilatı ve Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik

—  Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi Yönetmeliği

—  Belediye Zabıta Yönetmeliği

—  Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav Yönetmeliği

—  Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

ANA STATÜ

—  Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Ana Statüsü

 

TEBLİĞLER

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/8)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/9)

—  İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2007/2)

—  İthalat: (2007/20) Sayılı Bazı Maddelerin İthalatının İzlenmesine İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ