5 Nisan 2007 Tarihli ve 26484 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUN

5611  Emniyet Teşkilâtı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2007/11854  Fındık Alımı ve Satımı Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2007/11863  Destekleme Alımı Tütün Stoklarında Bulunan Tütünlere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2007/11864  Hariçte İşleme Rejimi Kararı

2007/11912  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar

2007/11913  Tarım Sigortaları Havuzuna Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Hasar Fazlası Desteğine İlişkin Karar

2007/11918  Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin, 31/12/2004 Tarihi İtibarıyla Maliye Bakanlığına Olan Borçlarının Takas, Mahsup ve Kesinti İşlemine Tabi Tutulmasına Dair Belediye Uzlaşma Komisyonu Kararının Onaylanmasına İlişkin Karar

 

ATAMA KARARI

— Milli Savunma Bakanlığına Ait Atama Kararı

 

YÖNETMELİKLER

— Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığına Ait Bazı Yönetmeliklerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelikler

— Ulusal Pamuk Konseyi Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

— Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

— Ulusal Turunçgil Konseyi Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

— Ulusal Fındık Konseyi Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

— Tarımsal Amaçlı Kooperatiflere Kullandırılacak Kredilere İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik