31 Mart 2007 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26479

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                                  T.C.

                        BAŞBAKANLIK                                                                                                           30 Mart 2007

                B.02.0.PPG.0.12-305-3817

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 31 Mart 2007 tarihinde Güney Afrika Cumhuriyeti’ne gidecek olan Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK’in dönüşüne kadar Adalet Bakanlığına, Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Nafiz ÖZAK’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                          Başbakan

—————

                                  T.C.

                 CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                    30 Mart 2007

            B.01.0.KKB.01-06-83-2007-216

 

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 30 Mart 2007 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-3817 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 31 Mart 2007 tarihinde Güney Afrika Cumhuriyeti’ne gidecek olan Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK’in dönüşüne kadar; Adalet Bakanlığına, Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Nafiz ÖZAK’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                               Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI