9 Mart 2007 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 26457

TEBLİĞ

             Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ REÇEL, JÖLE, MARMELAT VE TATLANDIRILMIŞ

KESTANE PÜRESİ TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2007/16)

 

             MADDE 1 – 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi - Reçel, Jöle, Marmelat ve Tatlandırılmış Kestane Püresi Tebliği’nin 11 inci maddesinin (e) bendi Tebliğden çıkarılmış sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

             MADDE 2 – Aynı Tebliğde yer alan EK-1 ve EK-2 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“EK - 1

Ürünlere Eklenebilecek Maddeler

                Adı

Kullanma Alanı

 Bal

Tüm ürünler, kısmen veya tamamen şeker yerine

Meyve suyu

Reçel, geleneksel reçel, ekstra geleneksel reçel ve geleneksel marmelat

Turunçgil meyve suyu

Turunçgil dışında diğer meyvelerin kullanıldığı reçel, ekstra reçel, geleneksel reçel, ekstra geleneksel reçel, jöle ve ekstra jöle

Kırmızı meyve suları

Sadece kuşburnu, çilek, ahududu, bektaşi üzümü, frenk üzümü, erik, ravent ve gül taç yaprağından üretilen reçel, ekstra reçel, geleneksel reçel ve ekstra geleneksel reçel

Kırmızı pancar suyu

Mor havuç suyu

Sadece çilek, ahududu, bektaşi üzümü, frenk üzümü, erik, gül taç yaprağından üretilen reçel, jöle, geleneksel reçel ve ekstra geleneksel reçel

Turunçgillerin esansiyel yağları

Marmelat, geleneksel marmelat ve jöle-marmelat

Köpüklenmeyi önleyici ajan olarak kullanılan yenilebilir bitkisel ve hayvansal kaynaklı yağlar

Tüm ürünler

Pektin

Tüm ürünler

Turunçgil kabuğu

Reçel, ekstra reçel, jöle, ekstra jöle, geleneksel reçel ve ekstra geleneksel reçel

Itır (Pelargonium odaratissimum) yaprakları

Ayvadan yapılmış reçel, ekstra reçel, jöle, ekstra jöle, geleneksel reçel ve ekstra geleneksel reçel

Cin, şarap ve likör şarabı, fındık, aromatik bitkiler, baharatlar, vanilya ve vanilya ekstraktları

Tüm ürünler

Vanilin

Tüm ürünler

 

EK - 2

Hammaddelerin İşlenme Esasları

 

             a) Meyve, meyve pulpu, meyve püresi ve meyvenin sulu ekstraktları:

             1) Isıtma, soğutma veya dondurma,

             2) Dondurarak kurutma,

             3) Teknik olarak mümkün olabildiğince konsantre etme işlemlerine tabi tutulabilir.

             4) Ekstra ürünlerin üretiminde kullanılan hammaddelerde sülfürdioksit ve tuzları kullanılamaz. Diğer ürünlerin üretiminde kullanılan hammaddelerde, sülfürdioksit (E 220) ve  tuzları (E 221, E 222, E 223, E 224, E 226 ve E 227) Türk Gıda Kodeksi Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki Katkı Maddeleri Tebliğinde belirtilen limitler dahilinde üretimde yardımcı olarak kullanılabilir.

             b) Reçel yapımında kullanılan kayısı ve erikler, dondurarak kurutmanın yanı sıra diğer kurutma metotları ile de kurutulabilir.

             c) Turunçgil kabukları tuzlu suda saklanabilir." 

             MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.