26 Ocak 2007 Tarihli ve 26415 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2007/11560 Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2007/11580  Bazı Mahalli İdare Birliklerinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

2007/11588  3038 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uyarınca Uygulama Alanı İlan edilen Şanlıurfa ve Aksaray illerinde, Bazı Yerleşim Yerlerinin Ana Köy ve Mahalleden Ayrılarak Bağımsız Köy Haline Getirilmeleri Hakkında Karar

2007/11593  Pamukkale Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilen Alan Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

2007/11570 İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Tarım Ürünleri Ticaretine İlişkin Menşe İspat Belgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Bazı Akademik Kadrolara Öğretim Elemanı Dışındaki Kadrolardan Naklen Yapılacak Atamalarda ya da Açıktan Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

ANA STATÜ

—   Türkiye Judo ve Kuraş Federasyonu Ana Statüsü

 


26/1/2007 tarihli ve 26415 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna ait 2 adet Tebliğ yayımlanmıştır.