25 Ocak 2007 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26414

YÖNETMELİK

Sermaye Piyasası Kurulundan:

İSTANBUL ALTIN BORSASI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 30/6/1999 tarihli ve 23741 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Altın Borsası Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "b) En az 20 yaşını bitirmiş bulunması,"

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Altın Borsası Başkanı yürütür.