25 Ocak 2007 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26414

YÖNETMELİK

Devlet Bakanlığından:

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI YURT DIŞI TEŞKİLATINA ATANACAK

PERSONELİN SEÇİM ESASLARINA DAİR YÖNETMELİĞİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 26/6/1997 tarihli ve 23031 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Yurt Dışı Teşkilatına Atanacak Personelin Seçim Esaslarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Diyanet İşleri Başkanlığının bağlı olduğu  Bakan yürütür.