24 Ocak 2007 Tarihli ve 26413 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU  KARARI

2007/11565 Basın İlan Kurumu Genel Kurulu’nda Boşalan Temsilciliklere Yapılan Görevlendirme Hakkında Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Beşir ATALAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Devlet Bakanı Ali BABACAN’a, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN’e, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN’un Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

— Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı ile Devlet,İçişleri, Tarım ve Köyişleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

— Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği

— Seçmen Kütük Bürolarının Adalet Müfettişleri Tarafından Denetlenmesine Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

— 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 3)

— Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ

— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2007/2)

— 2006 Yılı Aralık Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

— 2006 Yılı Aralık Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

— 2006 Yılı Aralık Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

— 2006 Yılı Aralık Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç Belgelerinin (Y) Listesi

— Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

— Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi