24 Ocak 2007 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26413

ATAMA KARARLARI

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

             Karar Sayısı : 2007/8780

             I – Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Daire Başkanlığına Planlama Uzmanı Ömer BİLEN’in atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             II – Bu Kararı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı yürütür.

23/1/2007

                                                                                                                                                   Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                        Doç. Dr. A. ŞENER

                              Başbakan                                      Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

—— • ——

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

             Karar Sayısı : 2007/8781

             I – Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Yayın ve Temsil Dairesi Başkanlığına Hüseyin Avni METİN’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             II – Bu Kararı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı yürütür.

23/1/2007

                                                                                                                                                   Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                            Doç. Dr. A. ŞENER

                              Başbakan                                          Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

—— • ——

Devlet Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2007/8782

             1 – Dış Ticaret Müsteşarlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına, İhracat Genel Müdürlüğü Dış Ticaret Uzmanı Selahattin Armağan VURDU’nun atanması, 657 sayılı Kanun’un değişik 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

23/1/2007

                                                                                                                                                   Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                                 K. TÜZMEN

                              Başbakan                                                             Devlet Bakanı

—— • ——

İçişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2007/8783

             1 – 1 inci derece kadrolu Strateji Geliştirme Başkanlığına Mülkiye Başmüfettişi Adnan YILMAZ’ın atanması,

             657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

23/1/2007

                                                                                                                                                   Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                                 A. AKSU

                              Başbakan                                                         İçişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2007/8786

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +7600 ek göstergeli Müsteşarlığa, Müsteşar Yardımcısı Vedat MİRMAHMUTOĞULLARI’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

23/1/2007

                                                                                                                                                   Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                                  M. M. EKER

                              Başbakan                                                   Tarım ve Köyişleri Bakanı