24 Ocak 2007 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26413

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                                  T.C.

                        BAŞBAKANLIK                                                                                                           23 Ocak 2007

                 B.02.0.PPG.0.12-305-807

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 24 Ocak 2007 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek olan Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL’ün dönüşüne kadar Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU’nun vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                              Başbakan

—————

                                  T.C.

                 CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                    23 Ocak 2007

             B.01.0.KKB.01-06-15-2007-39

 

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 23 Ocak 2007 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-807 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 24 Ocak 2007 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek olan Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL’ün dönüşüne kadar; Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU’nun vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                   Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI