24 Ocak 2007 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26413

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                                  T.C.

                        BAŞBAKANLIK                                                                                                           23 Ocak 2007

                 B.02.0.PPG.0.12-305-877

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 24 Ocak 2007 tarihinde İsviçre’ye gidecek olan Devlet Bakanı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU’nun vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                              Başbakan

—————

                                  T.C.

                 CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                    23 Ocak 2007

             B.01.0.KKB.01-06-18-2007-42

 

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 23 Ocak 2007 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-877 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 24 Ocak 2007 tarihinde İsviçre’ye gidecek olan Devlet Bakanı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU’nun vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                   Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI